Geschiedenis

Vanaf het begin tot de oorlog

Vervoersbedrijf Blanker is in 1922 gestart als bodedienst. In dit jaar nam Dhr. C. Blanker het bedrijf over van familie de Wit.Het bedrijf was gevestigd in een pakhuis aan de Breestraat in Middelburg en in 1928 verhuisden ze naar de Pottenmarkt in Middelburg.

Tot aan de oorlog waren de gebroeders Blanker en een knecht in het bedrijf aan het werk. In het begin bezorgde ze alleen pakjes in Middelburg en Vlissingen maar later ook naar Goes. Deze pakjes werden bezorgd met paard en wagen en later met een vrachtwagentje.Toen ze in 1933 de lijkkoets van een stalhouderij in Middelburg hadden overgenomen, ging het bedrijf ook begrafenissen en het overbrengen van overleden mensen verzorgen.

In deze periode werd ook de eerste touringcar aangekocht. Met deze aanwinst kon het bedrijf reizen gaan verzorgen. Eerst met een bus die gemaakt was op een vrachtwagen chassis, later kwamen er nog eens drie touringcars bij. Er werd toen ook een taxi gekocht.

Anekdote:

” In Vlissingen was er een legerbasis. Een schoenmaker uit Middelburg leverde schoenen aan de legerbasis. De Gebroeders Blanker werden voor het vervoer van deze levering schoenen gevraagd. Ook werd er door het leger tijdens oefeningen gebruik gemaakt van het rijdend materieel van de Gebroeders Blanker”

De Tweede Wereld Oorlog

Tijdens de oorlog werden de bussen en de vrachtauto van de Gebroeders Blanker in beslag genomen door de Duitsers. In deze periode hadden ze alleen de rouwauto en de taxi nog over. Het vervoeren van overledenen ging gewoon door, maar door het gebrek aan benzine moesten de auto’s wel op gasgeneratoren rijden. In 1943 werd de vrachtdienst verkocht.

Vanaf de Tweede Wereld Oorlog tot 1959

Na de oorlog waren alleen de rouwauto en een taxi overgebleven. Het taxibedrijf werd verder uitgebreid met 2 taxi’s van het merk Ford en Chevrolet. Even later werd de eerste Amerikaanse bus aangekocht, later uitgebreid tot drie touringcars.

Tijdens de ‘bussentijd’ was er natuurlijk ook personeel nodig. In totaal waren er zeven chauffeurs, een onderhoudsmonteur en een organisator voor de reizen. Dhr. J.A. Blanker en H. Blanker waren ook in het bedrijf in het bedrijf gekomen. Ze hielpen mee met het organiseren van de reizen.

Vanaf 1958 tot 1992

In 1958 werd de eerste stap tot eigen ondernemers gezet van de gebroeders J.A. en H. Blanker. De “Caltex” was van plan om een benzine station te beginnen op de weg van Middelburg naar Vlissingen. De gebroeders Blanker zagen daar wel wat in. Zo werden zij exploitanten van het ” Caltex Service Station”. Ze hebben daar eerst zelf aan de pomp gestaan, totdat de omzet genoeg was om er personeel voor aan te nemen.

In 1959 is de heer C. Blanker uitgetreden als firmant van het bedrijf. Het touringcarbedrijf werd verkocht aan de gezamenlijke concurrenten. De heren H. Blanker en J.A. Blanker werden firmanten van het bedrijf. Het bedrijf werd nu een taxi en garagebedrijf met later ook een benzinestation en autoverhuur. In 1964 kregen ze het dealerschap van ” Toyota”. De heer P.A. Blanker Sr. ging mee naar het bedrijf in Klein Vlaanderen. Het gebouw op Klein Vlaanderen bleef van hem. Dhr. P.A. Blanker Sr. neemt later het rouwvervoer voor zijn rekening. Hij kocht ook in de loop der tijd diverse huisjes in de buurt op, omdat ze meer ruimte nodig hadden. Het gebouw op de Pottenmarkt is bij de uittredende frimant gebleven.

Het bedrijf was genaamd firma Gebroeders Blanker. In de jaren ’70 is het bedrijf van een firma omgezet naar een B.V.. Het bedrijf werd nu Gebroeders Blanker B.V. genoemd, met de heren J.A. Blanker en H. Blanker als vennoten.

Gebroeders Blanker B.V. werd geleid door de 2 directeuren J.A. Blanker en H. Blanker. In het bedrijf waren chauffeurs voor de taxi’s nodig, monteurs in de garage en pompbedienden voor de benzinepomp. De twee directeuren gaven meestal zelf de leiding, ze hebben geen bedrijfsleiders of managers in dienst genomen. Zo konden ze zelf alles controleren en begeleiden. Alle klanten kende de twee directeuren.

Anekdote:

” In 1970 mocht een van de directeuren, later ook de andere, op kosten van de “Toyota” naar Japan. Ze bezochten onder andere de Toyota fabriek. De reis was mogelijk omdat de geëiste aantal auto’s die verkocht moesten worden in dat jaar gehaald was.”

In 1978 werd de garage en daarmee het dealerschap van “Toyota” verkocht aan Dhr. Cevaal. De garage en de showroom aan Klein Vlaanderen werden door Dhr. Cevaal overgenomen, ook bleef het personeel in dienst.

Het bedrijf Gebroeders Blanker B.V. werd voortgezet met de volgende onderdelen: taxi’s, rouwauto’s, benzinestation en verhuur van panden. Er werden steeds meer taxi’s aangeschaft. Ook de heer P.A. Blanker J.r. kwam in het bedrijf aan het werk. Eerst als verkoper, daarna als bedrijfsleider in het taxibedrijf.

In 1992 gingen de twee directeuren, de heren J.A. en H. Blanker met pensioen. De zoon van de heer J.A. Blanker, de heer P.A. Blanker (jr.) wilde niet het hele het taxibedrijf overnemen, alleen het rouwvervoer. Het taxibedrijf Gebr. Blanker B.V. werd verkocht aan “Taxicentrale Middelburg”, hierbij werd het wagenpark en het personeel overgedragen aan de “Taxicentrale Middelburg”.

Vanaf 1992 tot heden

De heer P.A. Blanker (zoon van de heer J.A. Blanker) heeft het rouwvervoer overgenomen. Het nieuwe bedrijf wordt Vervoersbedrijf P.A. Blanker V.O.F. genoemd. Het bedrijf is een vennootschap onder firma. Met de heer P.A. Blanker en mevrouw J.E. Blanker-Niesthoven als vennoten. Wij zijn de huidige directeuren van het bedrijf

Ons bedrijf is nu gespecialiseerd in het verzorgen van rouwvervoer. In de loop der jaren zijn het aantal uitvaartondernemingen als klanten uitgebreid tot 26 bedrijven. Elke uitvaartondernemer bestelt per fax de gewenste auto’s.

Toen wij begonnen hebben wij een rouwauto en twee volgauto’s overgenomen van het bedrijf van onze vader/schoonvader. In de volgende tien jaar werd het wagenpark van het bedrijf fors uitgebreid.

In 2003 begonnen wij met het laten bouwen van een loods. Samen met twee andere personen hebben wij drie loodsen aan elkaar laten bouwen. Dit gebeurde op Vrijburg te Vlissingen. De bestemming van de loods was het onderbrengen van ons wagenpark. Voor dat de loods werd gebouwd stonden de auto’s in een kleine showroom aan de Volderijlaagte te Middelburg en in boxen daar vlakbij.

In 2004 hebben we de loods in gebruik genomen. In dat zelfde jaar kochten we twee rouwauto’s. Een van het merk Mercedes en een van het merk Chevrolet. In 2005 is er een volgauto aangeschaft van het merk Chevrolet. In dat zelfde jaar is de zwarte Buick wit gespoten. Tot op heden hebben wij het wagenpark zo uitgebreid dat wij een aantal verschillende rouwstoeten kunnen samenstellen, zodat wij zoveel mogelijk kunnen voldoen aan de wensen van de overledenen en de familie.

Februari 2015

Oktober 2014 dachten we er moet nog iets bij. Peter Blanker vond het altijd fijn om ook in een uitvaartcentrum te werken. Na gesproken te hebben met de ondernemingen waar wij voor werken, hebben we onze ideeën samen met de ideeën van de ondernemingen tot uitvoering gebracht.

Zo is het Walchers uitvaartcentrum ontstaan. Dit hebben we in februari 2015 daadwerkelijk kunnen realiseren.

Na 3 jaar samenwerken met verschillende uitvaartondernemingen, hebben we reeds vele families kunnen helpen met het waardig afscheid nemen van hun dierbaren.